Zrównoważone praktyki

Zrównoważone praktyki

Na bieżąco z globalnymi inicjatywami i standardami

EcoVadis pozwala firmom ocenić jak skutecznie zarządzają swoimi praktykami odpowiedzialności społecznej.  Anter System angażuje się w zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Staramy się także dostarczać etyczne produkty i przyjmować zrównoważone modele biznesowe. W roku 2024 nasze starania również (jak w roku poprzednim) zostały docenione przez przyznanie nam Srebrnego znaku EcoVadis.

Świadczy to o tym, że firma osiągnęła wysokie wyniki w zakresie:

Środowisko (Environment): Polityki i działania dotyczące zarządzania wpływem firmy na środowisko, w tym zarządzanie emisjami, zużyciem zasobów, oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Praktyki pracy (Labor & Human Rights): Warunki pracy, poszanowanie praw pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, a także polityki dotyczące różnorodności i inkluzji.

Etyka (Ethics): Zasady etyczne, przeciwdziałanie korupcji, transparentność w działaniu oraz zgodność z przepisami prawa.

Zrównoważone zakupy (Sustainable Procurement): Polityki dotyczące etycznych i zrównoważonych praktyk zakupowych, wybór dostawców i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Srebrny medal plasuje nas w górnych, 15% firm ocenianych przez EcoVadis, z naszą aktywną postawą wobec zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłożyli się do poprawy wyników w tym zakresie w Anter System. Dziękujemy za zaufanie klientom.

Obrazek przedstawia srebrny znak EcoVadis.Srebrny znak EcoVadis świadczy o tym, że firma osiągnęła wysokie wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, etyki, ochrony środowiska oraz zrównoważonego zarządzania.

Systemy barier elastycznych

Technika załadunkowa

Projektory bezpieczeństwa

Anter System Kategorie produktów

Bariery bezpieczeństwa dla pieszych

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Ochrona doków załadunkowych

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Ochrona bram,
wysokie ograniczniki

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Bariery wysokiego składowania

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Bramki bezpieczeństwa

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Ochrona kolumny

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Bariery ochronne

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Ogranicznik wysokości

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Ochrona regałów

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Odbojnice regałowe

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Płyta zderzeniowa

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Słupy ochronne

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Bariery podłogowe

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Technika załadunkowa

Przejdź do kategorii
Anter System Kategorie produktów

Projektory bezpieczeństwa

Przejdź do kategorii